Ahad, Februari 18, 2018

Pin It Button

Undang-undang Kepelbagaian Biologi Sarawak, 2004 telah dimansuhkan dan diganti dengan Undang-undang Kepelbagaian Biologi Sarawak, 2016 (digazet pada: 30 Disember 2016) yang akan/telah berkuat kuasa pada 28 Januari 2016.

Undang-undang baru ini termasuklah proses untuk mendapatkan Keizinan Makluman Awal dan provisi Perjanjian Perkongsian Faedah. Undang-undang Kepelbagaian Biologi Sarawak, 2016 boleh dimuat turun di sini.

Notifikasi (Fi) Kepelbagaian Biologi Sarawak, 2017 boleh dilihat di sini.

Tarikh Terkini: 12 February 2018.