Sabtu, Januari 20, 2018

Pin It Button

Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak ingin mengalu-alukan penyertaan secara elektronik semua pelanggan sebagai salah satu faktor penting dalam proses membuat keputusan, dan dengan sukacitanya menerima komen dan pandangan anda melalui laman web media sosial (laman Facebook).Jabatan berhak penuh untuk memadam sebarang komen atau bahan-bahan yang melanggar dan bercanggah dengan terma dan syarat yang dinyatakan untuk kegunaan media sosial, termasuk tetapi tidak terhad kepada komen yang:

  • Tidak relevan
  • Memburukkan atau penyalahgunaan kepercayaan
  • Menggalakkan diskriminasi
  • Menggalakkan aktiviti haram
  • Melanggar mana-mana hak harta intelektual undang-undang atau
  • Melibatkan ancaman kepada keselamatan
  • Melanggar privasi orang lain
  • Mengandungi bahasa yang tidak senonoh
  • Melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar-dasar

Mana-mana topik perbincangan atau komen akan tertakluk kepada kajian semula jabatan yang berwibawa sebelum pelepasan untuk penerbitan, dan tiada isu yang bersifat peribadi akan dipaparkan di rangkaian media sosial Jabatan.

Tarikh Terkini: 19 January 2018.