Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC) mempelawa pemohon-pemohon yang bermotivasi dan berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan seperti berikut:-

Jawatan: Pengawal Keselamatan, KP11 – Jawatan Berasaskan Caruman, JBC
Seksyen Pentadbiran – 1 kekosongan

Jadual Gaji: KP11

Gaji Minimum (RM)  Gaji Maksimum (RM)  Kadar Kenaikan Gaji Tahunan (RM) 
 1,205.00 2,939.00  80.00 

Calon yang berjaya akan melaksanakan tugas berikut:-

 • Melaporkan sebarang kejadian mengenai kejadian kecemasan dan sebagainya kepada pihak pengurusan dan pihak berkuasa yang berkaitan (seperti: Polis, BOMBA, Ambulans dan sebagainya)
 • Meronda dan memantau keselamatan bangunan, kemudahan pejabat dan pekerja
 • Mengawal kemasukan pelawat ke premis SBC
 • Mengawal trafik dan melaksanakan peraturan meletak kereta di kawasan SBC

Kelayakan:

 • Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel Polis Sokongan /Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik (Gaji permulaan: RM1,205.00)
 • Calon mesti memiliki sijil PT3/PMR/SRP/LCE atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan(Gaji permulaan: RM 1,205.00)
 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Malaysia pada peringkat PT3/PMR/SRP/LCE
 • Calon mesti mempunyai kebolehan dalam Bahasa Inggeris yang baik (bertutur dan bertulis)
 • Lelaki sahaja
 • Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:
  • tinggi sekurang-kurangnya 1.57m tanpa kasut
  • berat badan sekurang-kurangnya 48kg
  • mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26
  • mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas
  • lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9tanpa menggunakan cermin mata
  • pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat
  • diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengawai perubatan berdaftar

Calon yang berminat dikehendaki mengisi Borang Permohonan Kerja SBC/HR/2018/4 yang boleh dimuat turun di SINI.

Borang permohonan kerja yang lengkap dan disertakan dengan surat permohonan, curriculum vitae yang terperinci, gambar bersaiz passport terkini (tidak dikembalikan) dan salinan sijil/transkrip serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan dan hantar secara hard copy kepada alamat di bawah sebelum atau pada 1 Februari 2019.

Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC)
KM20 Jalan Borneo Heights, Semengoh
Locked Bag No. 3032
93990 Kuching, Sarawak
[Tel: 082-610610 Faks: 082-611535]

Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan.

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil.

Pin It Button